6 kroků, jak dokončit váš business plán

6 kroků, jak dokončit Váš business plán

Proč business plán?

A goal without a plan is just a wish!

Antoine de Saint-Exupery

Máme Vás! Zadali jste právě do googlu „potřebuji podnikatelský plán?“ Dobře, možná se bez něj obejdete, ale budete podnikat, jak nejlépe dovedete? Recenzovaný výzkum nám před více než deseti lety ukázal, že obchodní plány pozitivně ovlivňují výkonnost společnosti.

Na obchodním plánu by vám mělo záležet!

Jak říká sériový podnikatel Rob Adams, váš podnikatelský plán je ještě důležitější než mít lepší produkt nebo službu než vaši konkurenti!

Více než 20 % podniků zkrachuje v prvním roce a více než 50 % nepřežije pátý rok (Bureau of Labor Statistics, 2021). Zkrachují také proto, že nemají business plán.

Hlavní důvody, proč podniky selhávají

Hlavní důvody, proč podniky selhávají

Nenechte se odradit skličujícími statistikami. Podívejte se na svůj podnikatelský plán jako na:

 • Motivaci držet se svých cílů
 • Klíč k nalezení a plnému projevu vašeho potenciálu
 • Představení vaší společnosti pro budoucí partnery a zaměstnance
 • Návrh, který ukážete investorům
 • Příležitost pro rychlé přijetí vaší společnosti v rámci trhu

Krátký a čtivý

Přečetli byste si trilogii Pána prstenů více než jednou? Váš podnikatelský plán nemusí být svazek, který skončí jako stojan na květiny nebo v lepším případě ve vaší kartotéce.

Čím jednodušší a výstižnější plán bude, tím snadněji ho sestavíte a upravíte podle dynamiky trhu. Krátký výhled (6 měsíců – 1 rok) prezentovaný na 10 stranách je realističtější a bude čtivější. K vytvoření návrhu vašeho plánu stačí postupovat podle těchto 6 kroků.

Plán B pro každého

Než se ponoříte do níže uvedených pokynů, zhluboka se nadechněte. Odložte kalkulačku a pochybnosti. Prozatím nezáleží na tom, zda podnikatelský plán vytváříte pro sebe nebo pro investory. Každý podnik je jiný. Váš obchodní plán se tedy liší. Neexistuje žádné dobře nebo špatně. Existuje však rámec s nezbytnými prvky. V následujících sekcích najdete hlavní složky stručného podnikatelského plánu.

Plán v 6 krocích

Kliknutím níže si stáhněte šablonu obchodního plánu, abyste si mohli zapsat poznámky, zatímco budete pokračovat v dalších krocích.

Doporučujeme začít s kapitolami 2-6 a vrátit se ke shrnutí později. Investoři však rádi vidí shrnutí nahoře. Je to vaše (prodejní) hřiště. Vaše třešnička na dortu! Každý, kdo má zájem s vámi obchodovat, očekává, že ochutná třešničku.

1) Shrnutí

Proč?

Pro investory, partnery, zaměstnance nebo velkou společnost, která vás v budoucnu koupí.

Slouží jako afirmace pro vás, váš tým a vaši firmu.

Požadavky:

Uveďte shrnutí na jedné skvostné stránce.

Zvýrazněte své pozitivní stránky, např.:

 • Výhody investování do vašeho podnikání
 • Jak může vaše podnikání zlepšit kvalitu života člověka

Uveďte následující, a to tak, že pro každý bod napíšete pouze jednu větu:

MISE

Popisuje váš podnikatelský nápad a proč vaše společnost existuje, zde např. IKEA:

„Nabízet širokou škálu dobře navržených, funkčních výrobků pro vybavení domácnosti za ceny tak nízké, že si je bude moci dovolit co nejvíce lidí.“

VIZE

Ukazuje, k jaké podobě světa vaše společnost přispěje., např. IKEA:

„Vytvořit lepší každodenní život lidí.“

HODNOTA

Zaměřte se na činy podporující vaši misi a vize a popište, jaký budou mít dopad, zde IKEA:

„Jít příkladem silou vůle a pokorou, diferenciací, touhou po inovacích a kreativitě, nadšením a pospolitostí s ohledem na náklady.“

Extra tip:

Nerozdávejte příliš mnoho, ale vzbuďte zájem. Mluvte jednoduše a laicky.

2) Popis podnikání

Proč?

Pro prezentaci podrobností o vašem podnikání a popisu jeho účelu.

Požadavky:

 • Co?
  • Název vaší společnosti, umístění a značka.

 • Proč začínáte podnikat?
  • Napište důvody jako příběh. Váš příběh.
  • Vysvětlete svůj účel, poslání a hodnotu podrobněji.

 • Jak vyděláte peníze?
  • Prezentujte svůj obchodní model popisem toho, jak konkrétně vaše firma vydělává peníze.
  • Pojmenujte svůj cíl (skupinu)
  • Poskytněte přehled o aktuální situaci na trhu
  • Ukažte, jaké produkty nebo služby budete poskytovat, jak je dodáváte a kolik stojí

 • Zmiňte své cíle krátkým popisem
  • Kde se vidíte za 3-5 let, například: Za 3 roky chceme otevřít další pobočku ve větším městě.
  • Vaše výstupní strategie: Pokud byste chtěli prodat svou firmu, popište, jak byste toho dosáhli.

3) Organizace & Management

Culture is who you are. Brand is what you are.

Michael Chernow (The Meatball Shop)

Proč?

Pro prezentaci silných stránek všech lidí, kteří se podílejí na vašem podnikání. Silné stránky lidí navíc ideálně odrážejí vaše základní hodnoty, poslání a motto. Všechno je to o vašich lidech. To jim investoři půjčí své peníze.

Požadavky:

 • Struktura podnikání

Vysvětlete svou obchodní strukturu a vlastnictví. Sdílíte svou společnost, nebo jste start-up? Definujte právní strukturu svého podnikání, např. společnost s ručením omezeným (s.r.o.) nebo holdingová skupina.

 • Představte všechny zaměstnance

To zahrnuje všechny zúčastněné, i ty, které outsourcujete. Zapište jména všech účastníků, role, zkušenosti a dovednosti. Zahrňte životopisy klíčových osob (bez ohledu na to, zda jsou akcionáři nebo ne). Zobrazte jejich hierarchii v organizačním schématu.

Příklad organizačního schématu restaurace

Příklad organizačního schématu restaurace

Extra tip:

Vyživujte firemní kulturu. Váš tým musí být na prvním místě. Když tým stojí za vaším posláním a je plně motivovaný, lidé zvenčí (zákazníci a nováčci) to hned pocítí a budou vám více nakloněni.

4) Analýza trhu

Proč?

42 % amerických podniků krachuje kvůli nedostatečné poptávce na trhu (CB Insights, 2019). Stejně jako pro nalezení nejrychlejší cesty na nádraží používáte Google mapy, abyste nezmeškali poslední vlak, mapa topografie trhu vás navede, co dělat a co ne. Tímto způsobem budete vy a ti, kteří si přečtou váš podnikatelský plán, vědět, kam vaše podnikání zapadá.

Topografie trhu s pivem a zmrzlinou

Topografie trhu s pivem a zmrzlinou

Požadavky:

Vytvořte průvodce topografií trhu zodpovězením těchto otázek:

Kdo je vaše cílová skupina nebo zákazník?

Příklad osobnosti zákazníka

Příklad osobnosti zákazníka

Kdo je vaším konkurentem?

 • Definujte své konkurenty
 • Popište, co dělají a jak řeší stejný problém, který se snažíte vyřešit vy
 • Najděte, co byste mohli vylepšit

Jaká je moje pozice?

Možná budete muset svůj výběr umístění zdůvodnit, například pokud jste náhodou další kosmetický salon poblíž stávajícího kadeřnictví na hlavní ulici. Definujte také svůj virtuální rozsah. Pokud máte například online cvičební program, budete používat YouTube a/nebo vytvoříte aplikaci.

Extra tip:

Nesnažte se pouze napodobovat ostatní, soustřeďte se na to, jak se vaše podnikání liší.

5) Marketing & prodej

Marketing is a lot of trying.

Robin& Jesper (Best-Selling Instructors)

Matoucí marketingová strategie

Proč?

Na základě vaší analýzy trhu vám tato kapitola řekne

• Jak se umístíte na trhu

a

• Jak oslovíte své zákazníky, abyste si je udrželi

Požadavky:

Především vysvětlete a popište 7 bodů:

PRODUKT

Popište, co je váš produkt a k čemu slouží. Vyjmenujte klíčové vlastnosti. Jaké jsou skutečné výhody, díky kterým dá zákazník přednost vašemu produktu před některým z vašich konkurentů? Zdůrazněte, v čem váš produkt potenciálním zákazníkům pomůže. Pokud nabízíte mnoho produktů nebo služeb, rozdělte je do kategorií a zde je popište.

Uveďte, zda je váš nápad patentován a zda máte ochrannou známku nebo jiné duševní vlastnictví, které je třeba chránit.

CENA

Jakmile uvedete hodnotu vašeho produktu nebo služby, je snazší odůvodnit vaše ceny. Jaký bude formát např. fixní poplatek, předplatné? Pokryje cena všechny vaše náklady (od výroby po dodání)?

Kolik prodejů (na produktovou řadu nebo jednotku) vytvoříte se svým produktem nebo službami v příštích měsících? V případě, že vaše firma funguje již několik měsíců, ukažte svůj pokrok ve formě grafu prognózy prodeje. Pokračujte ve sledování prodejů i nadále.

Graf prognózy prodeje. Na ose y je počet produktů, na ose x čas, přerušovaná čára ukazuje předpokládaný prodej.

Graf prognózy prodeje. Na ose y je počet produktů, na ose x čas, přerušovaná čára ukazuje předpokládaný prodej.

PROPAGACE

Jak budete propagovat svůj produkt nebo službu? Které offline a online kanály, metody a nástroje budete používat?

UMÍSTĚNÍ

Ujistěte se, že se nacházíte v zásobovací oblasti vašeho trhu a podrobně popište, jak distribuujete své produkty svým zákazníkům. Bude se například jednat o online nakupování pouze s doručovacími a výdejními místy, nebo budete prodávat i v obchodě na hlavní ulici?

BALENÍ

Vybalování je součástí zákaznické zkušenosti. Mělo by být stejně příjemné jako je protažení nohou na gauči. Zero-waste obchody jsou skvělý koncept, ale ne nutně vyhovující. Vyváženost mezi bezpečnou a bezproblémovou přepravou a balením šetrným k životnímu prostředí stále vyžaduje zlepšení.

POZICE ZNAČKY

Jak ukotvíte svůj produkt nebo službu v myslích zákazníků? Zde je klíčové znát stav informovanosti vašich zákazníků, např. pokud:

 • Nevědí (že mohou potřebovat vaši službu nebo produkt, a proto nehledají řešení)

 • Uvědomují si problém (vědí, že mají problém a hledají řešení)

 • Hledají řešení (vědí, že existují řešení, ale ne, že nějaké nabízíte)

 • Znají produkt (ví, že existují řešení a že nějaké nabízíte, ale nejsou si jisti, zda je to správné)

 • Jsou velmi znalí trhu nebo zaměření na konkrétní značku (přesně ví, kde najít své řešení, a dál nehledají. Lidé závislí na Apple by nikdy nesáhli po telefonu Samsung).

LIDÉ

Vaše marketingové sdělení a značka by měly rezonovat s vaší cílovou skupinou. Lidé nakupují od lidí.

Kromě toho poskytněte popis toho, jak se vaše podnikání dokáže přizpůsobit (náhlým) změnám na trhu, např. na trhu stoupá počet konkurentů a vy potřebujete rozšířit svou cílovou skupinu. Smyslem je zůstat flexibilní a podporovat inovace.

Extra tipy:

Bláznivé nápady produktů
 • Nebojte se přijít s bláznivými nápady, jako je vodítko na deštník pro psy.

 • Snažte se porozumět svým zákazníkům. Musíte znát svůj tým a trénovat ho tak, aby byli všichni na stejné vlně, pokud jde o interakci se zákazníky. Další tipy, jak se chovat ke svým zákazníkům, najdete zde.

6) Finance a řízení rizik

Proč?

29 % amerických podniků krachuje kvůli nedostatku financí (CB Insights, 2019). Finanční přehled je rozhodující pro vaše přežití. Kromě toho zajistí, že vaše podnikání bude řádně zdaněno. Investoři chtějí vědět, jak ziskový váš podnik je. Vaše čísla budou studnicí pravdy.

Požadavky:

 • Vysvětlete, kolik peněz podnik vyžaduje
  • Zapisujte si všechny své výdaje na podnikání (zařízení, zaměstnanci, nájem, programy, outsourcovaní lidé)

 • Odbyt
  • Zapište si všechny své zisky z prodeje (ne za dopravu)

 • Na jaké období je potřeba financování?
 • Na co finance využíváte?
 • Shrňte předpoklady pro váš podnikatelský plán. Zmiňte rizika a jejich dopady, a pokud jste ochotni riziko přijmout, zmírněte ho nebo jej sdílejte.

Další dokumenty:

Rozvaha

Ilustrace rozvahy. Celková aktiva se rovnají pasivům plus vlastnímu kapitálu. Vlastní kapitál se vypočítá odečtením závazků od celkových aktiv.

Ilustrace rozvahy. Celková aktiva se rovnají pasivům plus vlastnímu kapitálu. Vlastní kapitál se vypočítá odečtením závazků od celkových aktiv.

Rozvaha zobrazuje vaše celková aktiva. Ty se musí rovnat vašim závazkům a vlastnímu kapitálu. Závazky jsou to, co někomu ze zákona dlužíte. Vlastní kapitál je něco, co někomu částečně dlužíte. Představte si, že někdo jezdí ve starém kabrioletu Audi z 90. let v hodnotě 38 000 USD, ale zaplatil za něho půjčkou ve výši 20 000. Zde je rozdíl 18 000 USD ve vlastním kapitálu. Pro podrobnější výpočet rozvahy lze využít Excel. Pro rychlý přehled jsou užitečné rozvahové kalkulačky.

Přehled peněžních toků

Shrnuje celkovou částku v hotovosti vstupující a opouštějící společnost ve formě tabulky. Ta podrobně zahrnuje každý jednotlivý výdaj. Microsoft Office vám poskytuje šablony pro výkazy peněžních toků.

Výkaz zisků & ztrát

Také známý jako výkaz příjmů shrnuje vaše příjmy, výdaje, zisky a ztráty za daný čas. Má stejnou funkci jako výkaz peněžních toků, řekne vám, zda vyděláváte nějaké peníze a zda dokážete spravovat své výdaje, zahrnuje ale pouze provozní náklady bez půjček nebo účtů za kreditní karty. Šablony naleznete zde.

Definujte měsíce do bodu zvratu

Příklad grafu bodu zvratu

Příklad grafu bodu zvratu

Jde to okamžik, kdy vaše podnikání již nevytváří ztrátu, a proto investorům ukazuje, jak cenné je vaše podnikání. Nemá smysl investovat do podniku, který bude ve ztrátě více než 1 rok, než dosáhne zisku, že? Pro výpočet tohoto bodu existují různé online metody. Tato vysvětluje, jak to můžete udělat v Excelu.

Extra tipy:

1) Investoři vás nebudou financovat, pokud jste sami neinvestovali!

Budou

 • Pravděpodobněji investovat, pokud investovali ostatní
 • Vyhněte se investování, pokud nemáte jasnou rozvahu nebo společnost není solventní

Chtějí

 • Vědět, zda se finanční prostředky používají k odměňování akcionářů
 • Vidět udržitelný růst podnikání
 • Vědět, jak bude vypadat potenciální výstupní plán
 • Vidět váš podnikatelský plán dobře sestavený

2) Přehled oblíbených podnikatelských půjček v USA

3) Sledujte všechny příjmy a výdaje a nechte si pomoci od účetní

Done is better than perfect!

Nick Amstrong (WFT Marketing)

Pokud si nyní myslíte, že je to hodně práce, nezapomeňte, že šablona obchodního plánu vám usnadní začátek.

Nyní máte snadno sledovatelný business plán, který lze rychle změnit. Pokud trh zasáhne deprese, zavedete nový produktový výklenek nebo získáte nové klienty.

Plánujete vytvořit vlastní web? Vyzkoušejte tento návod krok za krokem.