Nalezl jsem nevhodné stránky vytvořené na Webnode. Můžete je zrušit?

Pokud naleznete stránky s nelegálním obsahem nebo stránky odporující Všeobecným podmínkám použití služby Webnode, kontaktujte nás, prosím, na abuse@webnode.com.

Upozorňujeme, že naše společnost je pouze poskytovatelem technického řešení pro tvorbu webu a není nijak zodpovědná za obsah stránek, které vytvoří uživatelé systému Webnode. Nemáme tedy jakoukoliv možnost zasahovat do obsahu těchto webových stránek s výjimkou nesporného protiprávního jednání nebo jednání v rozporu se smluvními podmínkami. Nepřísluší nám zejména dělat arbitra v případech, kde není protiprávní jednání a viník tohoto protiprávního jednání zřejmý a nesporný. Stejně tak nejsme ani oprávněni poskytovat údaje o subjektech, které provozují své webové stránky na našich zařízeních.


Nepodařilo se vám nalézt odpověď?