Správa uživatelů

Tento článek se týká původního editoru Webnode. Pokud byl váš web vytvořen v novém editoru, můžete přejít na aktuální návod pro správu uživatelů.

Pokud jste si již na svoje stránky vložili formulář pro registraci nových návštěvníků, můžete nově zaregistrované uživatele začít spravovat v sekci "Správa uživatelů". Prostřednictvím této funkce můžete přidávat nebo mazat registrované uživatele, potvrzovat registraci nových uživatelů a exportovat jejich kontaktní údaje ve formátu CSV nebo v Excelu.

V editaci projektu klikněte na "Nastavení" a vyberte "Správa uživatelů".

Registrace uživatelů

Potvrzení a odmítnutí nové registrace
Nový uživatel získá k zaheslovaným stránkám přístup až poté, co jeho žádost o registraci potvrdíte. Registraci můžete potvrdit nebo odmítnout v okně "Správa uživatelů".

1. Pro potvrzení nebo odmítnutí přístupu novému uživateli klikněte na "Čeká na potvrzení".

Registrace uživatelů

2. Zde budete moci potvrdit nebo odmítnout přístup novému uživateli kliknutím na příslušné tlačítko.

Registrace uživatelů

Zakázání/povolení přístupu
Přístup k účtu můžete uživateli zakázat a znovu povolit v okně "Správa uživatelů". Stejným způsobem mu můžete rovněž dočasně zakázat přístup k zaheslovaným stránkám.

1. Klikněte na uživatele, kterému chcete přístup zakázat či povolit.

Registrace uživatelů

2. Vyberte požadovanou akci a potvrďte kliknutím na "OK".

Registrace uživatelů

Pokud jste vybrali možnost "Zakázat", uživatel zůstane v seznamu ve správě uživatelů, bude však označen jako "Zakázaný".

Registrace uživatelů

Export kontaktů do Excelu
Pokud chcete své návštěvníky informovat o novinkách na  webu, můžete jejich kontaktní údaje exportovat a importovat je například do svého účtu na MailChimp (jestli jej ještě nemáte, můžete si ho snadno založit zde: http://eepurl.com/ReGX)

1. Uživatele, jejichž kontaktní údaje si přejete exportovat, označte jednoho po druhém kurzorem myši nebo všechny najednou kliknutím na "Označit vše".

Registrace uživatelů

2. Pro export kontaktů do Excelu klikněte na "Export".

Registrace uživatelů

3. Kontaktní údaje uživatelů jsou nyní exportovány do Excel souboru.

Registrace uživatelů


Nepodařilo se vám nalézt odpověď?