Publikujeme provedené změny

V editoru webu můžete svoje stránky libovolně upravovat. Aby se však z těchto úprav mohli těšit i návštěvníci vašeho webu, je třeba je publikovat.

Základní funkce "Publikovat"
Vždy, když provedete jakékoli změny na vašem webu, objeví se pod horní nástrojovou lištou oranžové tlačítko "Publikovat". Když na něj kliknete, zveřejníte nově přidaný obsah stránky.

Publikování změn na webu

Hromadná publikace
V případě, že na vašich stránkách provádíte rozsáhlejší změny, můžete je publikovat hromadně. Klikněte na tlačítko "Upravit menu".

Publikování změn na webu

Otevře se okno "Editace menu", kde naleznete přehled stránek vašeho webu. Stránky, které jsou označeny slovem "Nepublikováno", obsahují nepublikované změny. Hromadně je publikujete tak, že je označíte a kliknete na tlačítko "Publikovat".

Publikujeme změny

UPOZORNĚNÍ: Jakmile jsou změny publikovány, nelze je již "odpublikovat".


Nepodařilo se vám nalézt odpověď?