Jak vložit video

1. Najetím myší do obsahu sekce zobrazíte tlačítko plus pro přidání nového obsahového bloku.

Jak vložit video

2. Klikněte a zvolte typ obsahu Video.

Jak vložit video

3. Zadejte odkaz na video Youtube nebo Vimeo.

Jak vložit video

4. Kliknutím na video můžete změnit odkaz, velikost nebo jej smazat. Video lze libovolně přesouvat v rámci dané sekce.

Jak vložit video

5. Změny publikujte.


Nepodařilo se vám nalézt odpověď?