Exportovat a importovat produkty

Tento článek se týká původního editoru Webnode. Pokud byl váš e-shop vytvořen v novém editoru, můžete přejít na návod Jak importovat produkty

Export a import produktů slouží ke snadnějším úpravám zboží ve vašem e-shopu. Zboží se po exportu zobrazí v přehledné tabulce, ve které jej můžete hromadně upravovat. Změněné údaje poté jednoduše nahrajete zpět do e-shopu.

1. Přihlaste se do administrace vašeho e-shopu. Klikněte na "Import a export produktů" v sekci "E-shop management".

Export a import produktů

2. Vyberte možnost "Export". Klikněte na tlačítko "Pokračovat".

Export a import produktů

3. Zvolte potřebný formát. Svou volbu potvrďte kliknutím na tlačítko "Pokračovat".

Export a import produktů

4. Soubor otevřete k úpravám. Zobrazí se tabulka s údaji o zboží v e-shopu. Produkty libovolně upravte.

Export a import produktů

5. Až budete s úpravami hotovi, nahrajete soubor zpět. V rozhraní "Import a export produktů" zvolte možnost "Import" a potvrďte volbu kliknutím na "Pokračovat".

Export a import produktů

6. Klikněte na "Procházet..." a v počítači vyberte upravený soubor. Před nahráním souboru je třeba zvolit, zda chcete po importu zboží synchronizovat či ne. Volbu potvrďte kliknutím na tlačítko "Pokračovat".

Export a import produktů

7. Následně dojde k nahrání souboru s aktualizovanými produkty do systému. Import potvrďte kliknutím na tlačítko "Dokončit".

Export a import produktů

8. V posledním kroku se zobrazí přehled změn provedených nahráním souboru. Import dokončete kliknutím na tlačítko "OK".

Export a import produktů

UPOZORNĚNÍ: Export a import produktů je součástí prémiových balíčků služeb.


Nepodařilo se vám nalézt odpověď?