Jak importovat produkty

Funkce import produktů vám umožní hromadné nahrávání produktů do e-shopu. Produkty, které do e-shopu nahrajete, musí být uložené v souboru ve formátu .CSV. V editoru e-shopu si můžete kliknutím na tlačítko ukázkový CSV soubor stáhnout příklad .CSV souboru, který pak už jen upravíte podle svých potřeb.

Jak importovat produkty

1. Pro importování produktů klikněte na tlačítko PRODUKTY na horní liště editoru.

Jak importovat produkty

2. V dalším kroku klikněte na Další a pokračujte na Import produktů.

Jak importovat produkty

3. Kliknutím na Zvolit soubor vyberte .CSV soubor s produkty ze svého počítače.

Jak importovat produkty

4. Potvrďte nahrání souboru kliknutím na tlačítko Nahrát soubor.

Jak importovat produkty

5. V dalším kroku můžete změnit názvy jednotlivých sloupců tak, že na název kliknete a ze seznamu vyberete nový název.

Jak importovat produkty

6. Pokračujte kliknutím na Dokončit import.

Jak importovat produkty

7. Import produktů bude za malou chvíli dokončen.

Jak importovat produkty

8. V dalším okně se zobrazí přehled importovaných produktů. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK.

Jak importovat produkty

9. Nově importované produkty se nyní zobrazí mezi produkty vašeho e-shopu.

Jak importovat produkty

Níže najdete vysvětlivky názvů jednotlivých sloupců a jejich vlastnosti.

Jak importovat produkty
TIP
: Pokud budete chtít produkty v e-shopu aktualizovat, můžete úpravu provést přímo v .CSV souboru s produkty. Jakmile soubor upravíte (změníte například cenu nebo název produktu), můžete ho znovu do e-shopu nahrát tak, jak je popsáno výše (Produkty  → Další → Import produktů → Zvolit soubor).

Je důležité si uvědomit, že v tomto případě dojde k aktualizaci produktu (např. nová cena nebo název), nikoliv však k synchronizaci produktů v e-shopu s produkty v souboru. To znamená, že pokud je například v .CSV souboru produkt, který jste z e-shopu v minulosti odstranili, tak se tento produkt do e-shopu znovu nahraje. Obdobně platí, že pokud v nově importovaném souboru chybí některý produkt, který je však vložen v e-shopu, tento produkt nebude odstraněn.


Nepodařilo se vám nalézt odpověď?