Jak změnit obrázek v hlavičce webu?

S editorem hlavičky webu vytvoříte originální vzhled hlavičky vašeho webu či e-shopu. Můžete do něj přidávat obrázky či texty, které pak můžete dále upravovat - měnit jejich velikost či polohu, ořezávat je a otáčet, případně na ně použít různé efekty.

Po přihlášení do Webnode a přechodu na editor webu najedete kurzorem myši na obrázek stávající hlavičky. Vpravo nahoře se objeví velké oranžové tlačítko "Upravit obrázek". Na to kliknete a otevře se vám obrázek hlavičky k editaci.

Práce s editorem obrázku v hlavičce

Hned po vstupu do editoru naleznete v levém horním rohu stránky v části "Přidat objekt" dvě tlačítka  - "Přidat obrázek" a  "Přidat text". Jak jejich popisky napovídaji, první umožňuje vložit do hlavičky obrázek či obrázky, druhé text nebo texty. V následujících bodech bude popsáno podrobněji, co vše vše s nimi umožňuje editor dělat.

Práce s editorem obrázku v hlavičce

Vkládání a upravování obrázků

Práce s editorem obrázku v hlavičce

1. Přidat Obrázek

Obrázek do editoru můžete nahrát vlastní nebo použít některý z nabízených. Kliknete na tlačítko "Přidat obrázek":

  • Pro vložení vlastního obrázku použijete tlačítko vlevo dole "Nahrát obrázek z počítače". Nahrajete jej pak stejným způsobem, jakob yste nahrávali např. přílohu k e-mailové zprávě.
  • Z nabízených obrázků můžete vybírat z kategorií vlevo, nebo použít vyhledávání v obrázcích dalších - políčko vpravo nahoře označené lupou.
  • Na vybraný obrázek pak kliknete a vložíte jej do hlavičky pomocí tlačítka "Vložit". Stejným postupem můžete poté vložit také další obrázky.

Práce s editorem obrázku v hlavičce

2. Možnosti

V části lišty "Možnosti" máte k dispozici různé nástroje, kterými můžete nahraný obrázek či obrázky upravovat. Můžete je ořezávat (1), otáčet (2), měnit jejich viditelnost (3) nebo je nechat zesvětlit (4).

Práce s editorem obrázku v hlavičce

Můžete na ně také použít efekty (5) - změnit barevný styl nebo okraje obrázků.

 Práce s editorem obrázku v hlavičce

 

Nezapomeňte nakonec všechny změny uložit oranžovým tlačítkem OK v horní liště (nebo zrušit kliknutím na odkaz "Zrušit").

Práce s editorem obrázku v hlavičce

 3. Možnosti objektu

Pokud máte obrázků v hlavičce více a překrývají se, možná využijete  tlačítka pro přenesení do popředí a do pozadí. Obrázek nebo obrázky, které mají být na pozadí nastavíte pomocí tlačítka "Přenést na pozadí". Nebo naopak - obrázek nebo obrázky, které mají být vidět nejvíce, přesunete nahoru pomocí tlačítka "Přenést do popředí".

Tlačítkem "Odstranit" pak potřebný obrázek jednoduše odstraníte.

Práce s editorem obrázku v hlavičce

 

Vkládání a upravování textů

Jak bylo uvedeno výše, text do obrázku vložíte kliknutím na tlačítko "Přidat text". Po kliknutí se do obrázku vloží textové pole s přednastavenými slovy "Ukázkový text".

Práce s editorem obrázku v hlavičce

1. Formátování a efekty

Vytvořený text můžete upravovat jako např. v textovém editoru. Můžete měnit písmo (najdete zde kolem 80 fontů), jeho velikost, k dispozici jsou tlačítka pro tučné písmo a kurzíva. Měnit můžete i barvu textu. Kliknete-li na odkaz "Další barvy", najdete zde možnost použít více barev a přechody mezi nimi.

Na vytvořený text pak můžete použít jeden ze tří textových efektů - stín, záři nebo viditelnost.

Práce s editorem obrázku v hlavičce

2. Styly

Pokud se vám nechce vytvářet vlastní styl písma pomocí tlačítek pro formátování a efektů nebo se potřebujete jen inspirovat, můžete použít některý z jedenácti přednastavených stylů.

Práce s editorem obrázku v hlavičce

3. Možnosti objektu

Pokud máte textů v hlavičce více a překrývají se možná využijete stejně jako u obrázku  tlačítka pro přenesení do popředí a do pozadí. Text nebo texty, které mají být na pozadí nastavíte pomocí tlačítka "Přenést na pozadí". Nebo naopak - text či texty, které mají být vidět nejvíce přesunete nahoru pomocí tlačítka "Přenést do popředí".

Tlačítkem "Odstranit" pak potřebný obrázek jednoduše odstraníte.

Práce s editorem obrázku v hlavičce

 

Až budete s úpravami hotovi, svou práci uložíte pomoci tlačítka "Uložit" vpravo v horním rohu. Pokud se budete chtít vrátit k původnímu obrázku, stisknete tlačítko "Obnovit původní". Tlačítko "Zavřít" použijete v případě, že jste neudělali žádné změny a chcete z editoru odejít.

Práce s editorem obrázku v hlavičce

http://img.webnode.com/kb/cz/hlavicka-a-paticka-webu/prace-s-editorem-obrazku-v-hlavicce/7.jpg

Nepodařilo se vám nalézt odpověď?